top of page

Fysiotherapie waarderen voorkomt dat zorgkosten exploderen. Bewegen om Nederland in beweging te houd

Fysiotherapie blijkt uit onderzoek op vele terreinen goed te scoren. Zowel persoonlijk, sociaal-maatschappelijk als financieel. Met zulke positieve en onderbouwde resultaten zou je goede investeringen en omarming verwachten van zowel betalers van de zorg als van de politiek. Het tegendeel is waar.

Pas op: kostenexplosie

Fysiotherapie ligt de sinds de invoering van de marktwerking in 2006 onder het bezuinigingsvergrootglas met als gevolg forse bezuinigen en een steeds meer toetredende zorgverzekeraar in de behandelkamer. Dat is tijdenlang geslikt, maar pas op!

Fysiotherapeuten waarschuwen: “Langer doorgaan op deze ingeslagen weg leidt tot een onhoudbare situatie met een enorme kostenexplosie tot gevolg.”

De administratieve druk, de niet-heldere behandelindex als afrekeninstrument en de decennialange volledige bevriezing van de tarieven zorgt ervoor dat het uitvoeren van kwalitatief goed onderbouwde fysiotherapie onmogelijk wordt. Er is een oerwoud aan polissen en vele absurde regeltjes ontstaan. De beoogde transparantie door de zogenaamde marktwerking is gewoonweg volledig mislukt.