top of page

Rendement Fysiopraktijk zakt verder naar 5,4%

Het rendement van de fysiopraktijk is in 2022 nog verder gedaald naar slechts 5,4%. Dat geldt voor zowel de praktijken met als zonder rechtspersoonlijkheid. Zo becijfert Fact4Fysio (ESJ) in haar 9e editie analyse benchmark.

Rendement lager

De gemiddelde EBITDA (EBITDA is het resultaat voor belastingen, financiële baten en lasten en afschrijvingen vaste activa) was in 2015 nog 18,3%, die is in 7 jaar gedaald naar 7,1%. Dat is een daling van 61%. Schrikbarende cijfers.


De belangrijkste conclusie, die fact4Fysio trekt naar aanleiding van haar benchmark, is al jaren hetzelfde. Als je de resultaten 2015 t/m 2022 analyseert valt op dat de personeelskosten t.o.v. de omzet bij de fysiopraktijken met rechtspersoonlijkheid jaarlijks stijgen, wat mede samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt en de salarissen die harder stijgen dan de tarieven bij zorgverzekeraars.


De gemiddelde EBITDA daalde dus met 61%. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de inflatie en onzekerheid rondom energie (red.) zullen de lonen (en kosten) naar verwachting nog verder stijgen. De vraag is dus hoeveel de tarieven bij de zorgverzekeraars zullen stijgen om dit te compenseren. De marge is minimaal dus praktijken hebben niet veel ruimte om salarisstijgingen toe te kennen.Lees de gehele benchmark van Fact4Fysio via deze link:Verlies goede zorg dichtbij huis

Als je deze rendementen bekijkt dan zijn er grote zorgen voor de vooral de wat kleinere praktijken (tm 5 medewerkers). Immers bij ziekte en/of uitval van een medewerker zal het rendement verder dalen. Slechts een klein probleem zal snel leiden tot een negatief rendement. Gevolg is dat praktijken mogelijk gedwongen moeten sluiten. Niet vanwege het ontbreken van goed ondernemerschap, integendeel agenda's zitten vol, nee ondanks goede bedrijfsvoering zijn marges onverantwoord laag om gezond te blijven ondernemen. Dat is natuurlijk vervelend voor praktijkhouders en medewerkers, maar burgers verliezen zo steeds meer toegang tot goede zorg dichtbij huis. Laat dat nu net het thema zijn waar de politiek in alle beschouwingen en plannen over spreekt. Van (IZA) Integraal Zorg Akkoord, Juiste Zorg op de Juiste Plek tot aan de brede Spuk regeling.


Het kan niet zo zijn dat we politiek inzetten op mensen langer thuis laten wonen en tegelijkertijd fysiopraktijken naar de rand van de bestaanszekerheid bewegen.

Inflatiecorrectie voor kostenbeheersing

Inmiddels spreekt het FNV over 14% loonsverhoging om de enorme inflatie te compenseren. We zien jonge collega's fysiotherapie het vak na 10-12 jaar verlaten vanwege slecht toekomstperspectief. De salarissen in de tweede lijn liggen veel hoger. Ook fysiotherapie, maar betaling uit ander potje.


Dat geluid en deze cijfers tonen toch onverkort aan dat tarieven fysiotherapie in de eerste lijn stevig mee moeten bewegen. Na 12 jaar niet of nauwelijks indexeren, is een beweging van minimaal 10% -15% tariefsverhoging voor reguliere fysiotherapie op zijn plaats. Gewoon voor wat we nu doen en niet eerste allerlei aanvullende voorwaarden voordat we een stapje maken... Fysiotherapie is al passende en hele zuinige zorg.


En laten we eerlijk zijn met deze passende verhoging biedt dit tarief fysiotherapie nog steeds heel veel waarde voor de investering. Het is inmiddels ook duidelijk dat investeren in fysiotherapie (en meer de gehele eerste lijn) ontzettend weinig kost, maar enorm veel oplevert. Over rendement gesproken. Een goede eerste lijn betekent kostenbeheersing. En dat is goed nieuws voor premie- en belastingbetalers, zeker in deze financieel moeilijke tijden.


Tij keren

De rendementen zijn nu op het een gevaarlijk dieptepunt! De gehele beroepsgroep staat nagenoeg onder water. Laten we vandaag het tij keren zodat we ook morgen en overmorgen goede en toegankelijke fysiotherapie kunnen waarborgen voor alle burgers van Nederland. Waarom? Dat levert naast forse kostenbeheersing heel veel kwaliteit van leven op!

Comentários


Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page