top of page

Fysiotherapeut verzuipt

Nieuwe tarieven breekt fysiotherapeuten

De fysiotherapeut in de eerste lijn verzuipt. Verdrinken is een langzame dood, precies wat er nu plaatsvindt. Niet alleen dit jaar, maar al 15 jaar werken fysiotherapeuten aantoonbaar onder kostprijs.


In 2023 worden veel fysiotherapeuten door zorgverzekeraars zelfs teruggezet in tarief of mogen blij zijn als hun tarief gelijk blijft. Dat in tijden van hyperinflatie. Het gevolg: Patiënten kunnen helemaal niet meer of niet meer passend behandeld worden. Secundair gevolg: veel duurdere zorg.


Slecht nieuws voor iedere Nederlander

Inderdaad diezelfde fysiotherapeuten die jaarlijks enorme hoge waarderingen krijgen van hun patiënten, heel veel mensen helpen per jaar (4 miljoen), die super goedkope en toegankelijke zorg leveren, ontzettend veel zorgkosten besparen en die vooral zo graag hun kennis en ervaring inzetten om mensen te ondersteunen bij gezond bewegen. Juist diezelfde fysiotherapeuten tekenen in 2023 met het nieuwe aanbod voor hun eigen faillissement.


Dat is heel slecht nieuws. Voor patiënten uiteraard, voor fysiotherapeuten en voor alle belastingbetalers van Nederland.


Bouwval

De eerstelijnszorg, het Nederlands paradepaardje met veel aanzien, is de afgelopen 15 jaar verworden tot een bouwval. Voortslepend van ‘integrale bekostiging’ naar ‘zinnig en zuinige zorg’ waarvan ‘(ont)regel de zorg’ een onderdeel was, naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ langzaam overgaand naar ‘passende zorg’.


En nu gaan we dan ook ‘Samen beslissen.’ Samen is het nieuwe leidende motief. Het woord samen lezen we talloze keren in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Na de integrale bekostiging van zo’n 15 jaar geleden is het woord integraal weer afgestoft, zo lijkt het.


Onrust en verplichtingen

Instituten, organisaties en bureaus die via allerlei tafels, kernteams, projectteams en stuurgroepen komen tot verkenningen, aanbevelingen, plannen, werkwijzen, richtlijnen en weet ik niet veel nog meer om de zorg te reguleren. De zorgprofessional wordt geacht steeds mee te doen. En dat geeft niet alleen steeds weer onrust, maar ook veel nieuwe verplichtingen.


Zo worden fysiotherapeuten geconfronteerd met aansluitingen bij samenwerkingsverbanden, verplichtende administratieve eisen, zwaardere eisen aan software en website, verplichtende uitvraging klantvriendelijkheid, ruimere openstelling. En natuurlijk allemaal verplichtingen die veel extra tijd vergen (zo’n 12 uur extra administratietijd bij full time werk) en heel veel extra kosten met zich meebrengen.


Dat is heel slecht nieuws. Voor patiënten uiteraard, voor fysiotherapeuten en voor alle belastingbetalers van Nederland.

Contractueel klemgezet

Diezelfde zorgprofessional die tegelijk contractueel klemgezet wordt door de zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraar biedt al jaren tarieven die aantoonbaar onder kostprijs liggen en afgelopen 15 jaar de indexatie niet volgen. Zelfs voor volgend jaar (2023) waar de kosten door het dak gaan, zijn er nog veel zorgverzekeraars die hun tarieven niet indexeren.


Dan hebben we niet over het volgen van de energieprijs, maar gewoon de reguliere indexatie. Sterker nog sommige zorgverzekeraars hebben de inkoopeisen opnieuw verzwaard waardoor fysiotherapeuten zelfs terugvallen in tarief. In 2023 dus een lager aanbod doen dan dit jaar. Je moet maar durven.


Passende zorg?

Maar het gaat allemaal nog veel verder! Zo is de zorgverzekeraar bepalend voor het aantal behandelingen via een niet transparante rekenmethodiek, de behandelindex. Doe je wel eens meer dan de index kan je naar het ‘strafbankje.’ Doe je minder dan de behandelindex krijg je geen compliment maar behoud je een contract met dezelfde voorwaarden. Is dat passende zorg? Wie bepaalt wat past? Je verwacht toch de inhoudelijk deskundige die zichzelf steeds bij en naschoolt. Dat is wel erg naïef gedacht.


Samen voor ons eige!

Maar het gaat zelfs nog verder. Je mag je contractueel gezien niet negatief uitlaten over de zorgverzekeraar. Zo kun je patiënten dus niet adviseren welke polis het best zou passen. Uhhh samen beslissen als je maar zegt wat wij vinden. Je leest gewoon het verkiezingsprogramma van de Haagse Jacobse en Van Es (Van Kooten & De Bie) leiders van de tegenpartij: “Samen voor ons eige!”


Minder mens is

Terwijl zorgverzekeraars hun jaarresultaten bekend maken en leuke zwarte cijfers schrijven wordt onder het mom van kostenbeheersing de gehele zorg uitgehold. O ja en die zorgpremie gaat vooral omhoog omdat zorgverleners meer willen verdienen”, zo sprak Wouter Bos in zijn nieuwe rol als bestuursvoorzitter van Menzis. Bos onderdeel van politici carrousel inde zorg krijgt 12% loonsverhoging bij zijn aanstelling. Waarom? Omdat de fysiotherapeut net iets minder Mens is?

Comentarios


Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page