top of page

MOTIE VAN VERLIES


Woensdag, 9 december 2020 was het zover. Vervolg van de 285e ALV. Behandeling van de motie van wantrouwen tegen een KNGF bestuurslid met de portefeuille belangenbehartiging.


Onduidelijke schade

Een motie tegen een bestuurslid die nota bene 6 jaar geleden is gekozen met een ruime meerderheid van de leden. Destijds als antwoord op de schreeuw om bestuurlijke verandering. Ook bijzonder dat een motie wordt ingebracht door meerdere beroepsinhoudelijke verenigingen. De motie gaat vooral over sociaal maatschappelijke zaken en belangenbehartiging van de fysiotherapie. Je neemt toch aan dat een beroepsinhoudelijke vereniging gaat over - inderdaad - de beroepsinhoud. Er wordt over schade gesproken, maar welke feitelijke schade het bestuurslid berokkent, wordt nooit duidelijk noch erkend door de verschillende stakeholders.


Hoe kun je eigenlijk stemmen?

Je hebt dus een andere beleidslijn, die gekozen is door de leden. Je hebt een bestuurslid die al aan een tweede termijn bezig is (overigens vlekkeloos herkozen) en je hebt geen directe uitleg van de schade. Je zet een motie in terwijl je bestuurder bent van een vereniging die zich bezig moet houden met de beroepsinhoudelijke verdieping en je vraagt leden te stemmen terwijl zo weinig duidelijk is. Je zou toch nooit willen uitkomen op een stemresultaat gebaseerd op een informatie-achterstand?