top of page

ROG (Rendement op gezondheid)

Dat ene woord is Feyenoord, schalt uit mijn tv-speakers. Als ik dit schrijf staat de Coolsingel vol. In de zorg hebben we aan één woord niet genoeg. We gebruiken zinnig en zuinig. En vooral als een zorgverzekeraar deze woorden gebruikt, weet je eigenlijk dat dit geldt voor alle par tijen in het zorgveld met uitzondering van zichzelf. Een stuitend voorbeeld begin deze maand in een column van Bert van der Hoek, directievoorzitter van zorgverzekeraar De Friesland.

Zijn betoog: er is genoeg geld in de zorg, maar we moeten het alleen beter besteden. Hoe? Allereerst – lekker makkelijk – verantwoordelijkheid bij de burger leggen. Van der Hoek geeft een ‘lege huls’ advies: “Allereerst moeten burgers meer gezondheidsbewust worden. En zich realiseren dat ze voor een groot deel zelf gaan over hun toekomstige vitaliteit. En dus ook over hun toekomstige zorgkosten. En in een bijzinnetje: “Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen burgers hierin ondersteunen.” Dat bijzinnetje zou hoofdzaak moeten zijn. Je moet daar een diepte-investering voor doen. Eigen schuld, dikke bult is nu het credo, maar als je dit echt wil dan moet je er zijn voor iedereen. Op maat en persoonlijk. Want landelijke campagnes hebben de afgelopen 30 jaar niet gewerkt.

In de dagelijkse fysiopraktijk zie ik dat nagenoeg alle mensen onvoldoende kennis van ‘normale’ anatomie en fysiologie hebben. Laat staan van pathofysiologie. Logisch niet iedereen is medisch geschoold. Je kunt heel gemakkelijk zeggen dat 80% van de rugklachten vanzelf verdwijnt, maar herken je de signalen van herstel wel of op welk moment weet je dat deze klachten toch echt professionele attentie vragen. En wat als je door pijn overheerst wordt?

Het is waardevol dat een fysiotherapeut je klachten beoordeelt en meehelpt in deze moeilijke keuzes. De fysiotherapeut die je ook uitlegt wat wel/niet te doen. Er is een fijnmazig netwerk, heel goedkoop, wat hoge kwaliteit levert, goed gewaardeerd wordt, maar – zoals zo vaak in de zorg – door allerlei niet-deskundige managers en boekhouders, onder druk gezet wordt zodat het werk nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.

Van der Hoek haalt in zijn column er bijna alles bij: technologie, eHealth, 1,5 lijns, burgers, zelfzorg. Hij sluit af met: “Laten we voor de komende jaren uitgaan van een 0-groei en ons richte