top of page

Vakkennis is afwijken

Fysiotherapeuten besteden 26% van hun werktijd aan administratie, zo blijkt uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg. In een werkweek van ongeveer 43 uur gaat elf uur op aan administratie. Acht uur per week alleen al om te voldoen aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar. En zoals de denktank constateert: administratie leidt tot frustratie bij de fysiotherapeut niet tot betere zorg.

De enorme administratiedruk, ik spreek van ballast, komt vanuit het wantrouwen van zorgverzekeraars. Fysiotherapeuten geven aan dit als belangrijkste oorzaak te zien. Of zoals een fysiotherapeut in Eindhoven tijdens dit onderzoek aangaf. “Hoe goed je als fysiotherapeut je patiënten ook helpt, op papier is het onmogelijk om het goed te doen.”

We gaan nu de administratie schrappen. Er is zelfs een heuse ‘schrapconferentie’ georganiseerd door de VvAA. Waar zelfs de nieuwe minister van VWS, Bruins, zijn toespraak eindigde met: “schrappen maar”. Heel goed initiatief, mooie woorden, maar de contracten die we allemaal weer ‘aangeboden’ hebben gekregen, getuigen nog helemaal niet van ‘schrappen’. Sterker nog over het algemeen zijn eisen nog verder aangescherpt en pakketten verder uitgekleed.

“Vroeger behandelden we nog veel mensen tegelijk en zetten we ze aan de UKG of Infrarood, maar juist op dit gebied zijn we erg verbeterd”, aldus één van de deelnemende fysiotherapeuten. “Richtlijnen, protocollen en verwetenschappelijking zijn enorm toegenomen.” Verwetenschappelijking, het was onze (primaire) reactie op de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Het lijkt of ons vak steeds beter onderbouwd is, maar onderbouwen wij wel via de goede wetenschappelijke weg?

“Hoe goed je als fysiotherapeut je patiënten ook helpt, op papier is het onmogelijk om het goed te doen.”

‘Body of knowledge’ is prima en natuurlijk ontwikkelt zich een vakgebied verder, meer we zijn vergeten dat fysiotherapie niet direct ontwikkelt door wetenschappelijk on