top of page

Waar een wil is… is GEEN weg

Tekst voorgelezen tijdens ALV-KNGF 15 juni 2022

Tekst: Robert Hoogland


Kent u die uitdrukking: ‘Waar een wil is, is geen weg’? Inderdaad geen weg. Ik heb zelf aan den lijve ervaren dat als je over de beste wil beschikt je toch blokkades ontmoet. In mijn geval gaat het om mijn wil om KNGF bestuurslid te mogen zijn. Ik zou mezelf graag aan de leden willen voorstellen als potentiële kandidaat om Henk Jansen op te volgen, maar dat is onmogelijk gebleken. Wat is er aan de hand?


Afgewezen

Nieuwe bestuursleden worden gezien en gehoord door de BAC (BenoemingsAdvies Commissie). Ik heb uiteraard gesolliciteerd, maar ben al direct op voorhand door de BAC afgewezen. Niet vanwege mijn CV en/of betrokkenheid bij het vakgebied, zo werd mij op het hart gedrukt, maar andere redenen waar ik zelf geen sturing op heb. Ik leg dat graag persoonlijk uit mocht je daar behoefte aan hebben. Mogelijk is dat met meerdere potentiële kandidaten zo verlopen. Ik heb daar onvoldoende zicht op.


BAC

Na deze afwijzing was er behoorlijk wat teleurstelling, maar na enige tijd ben ik me eens verder gaan verdiepen. Ik heb de BAC bekeken. Zo’n belangrijke commissie moet mijns inziens de huidige en potentiële KNGF leden vertegenwoordigen. In de huidige constellatie moet je constateren dat dit onvoldoende geborgd is.


Het BAC team bestaat vooral uit docenten, academici en bestuurders. Een lid doet nog wel wat werkzaamheden in de praktijk, maar werkt dan toch vooral gespecialiseerd. Niet echt een vertegenwoordiging van de fysiotherapie in Nederland in het algem