De paradox van de zorgverzekeraar

Met bijna 5.600 collega fysiotherapeuten, is de Facebookgroep Actiegroep Fysiotherapie je waarschijnlijk wel bekend. Een fijne groep met goede en waardevolle discussies. En waar nieuwe ontwikkelingen snel en collegiaal gedeeld worden. Geschikt voor alle collega's. 

In veel van die discussies gaat het (uiteraard zou ik bijna zeggen) over de rol van de zorgverzekeraars. Vaak heerst er soort aanname dat zorgverzekeraars er gelijkwaardig inzitten gericht op optimale zorg. Ik zie voornamelijk dat hun adagium zinnige en zuinige zorg paradoxaal is. Van wat zij zeggen, is het tegenovergestelde waar.

Zorg met zorgverzekeraar is veel duurder

Als je kijkt naar zuinige zorg (zuinig al zo'n verschrikkelijke term) dan is toch vanaf 2006 (intrede marktwerking) gebleken dat zorgverzekeraars met hun bemoeienissen de zorg veel duurder hebben gemaakt. Kwaliteit hier, PREM's daar, Regels hier, Afvinklijstje daar. Pakket aan verstikkende bureaucratie en veel meer en hoge salarissen door allerlei lagen die nog nooit een patiënt van dichtbij hebben gezien, laat staan een behandeling hebben uitgevoerd.  De conclusie is klip en klaar. Als de zorgverzekeraar zich ermee bemoeit blijkt de zorg heel veel duurder. Zuinige zorg is de zorg zonder al die bemoeienis van de zorgverzekeraar.

Zinnig kan een zorgverzekeraar niet beoordelen

Dat het zogenaamde zinnige deel (nog erger). Zinnig kan de zorgverzekeraar helemaal niet beoordelen want dan moet je toch minimaal over vakinhoudelijke kennis en vooral ervaring beschikken. Laat nu juist de zorgverzekeraar zijn die juist die kennis en ervaring volledig ontbeert. Ze behandelen schadeformulieren en geldstromen, maar patiënten? 

je moet toch minimaal over vakinhoudelijke kennis

en vooral ervaring beschikken.