top of page

Kostprijsonderzoek: zegen of verwarring

De resultaten van het kostprijsonderzoek in de fysiotherapie worden bijna openbaar gemaakt. Fysiotherapie Nederland wacht gespannen af. Ik verwacht dat dit onderzoek - ongeacht de resultaten - de fysiotherapie niet verder helpt en zelfs in potentie de beroepsgroep verder kan verwarren.

Waarom kostprijs Ik begin direct met een vraag. Waarom de kostprijs berekenen? De kostprijs is het minimale bedrag dat je zult moeten vragen om geen verlies te lijden. Maar we draaien toch niet om geen verlies te lijden? Bij welk bedrijf betaal je de kostprijs? Zou overigens wel aantrekkelijk zijn. Mijn praktijkkosten zouden zomaar een stuk lager uitvallen

Elk bedrijf, ook jouw praktijk moet winst maken. Winst om jezelf uit te keren, om te kunnen (her)investeren, eventuele tegenslagen op te vangen en om een goede verkoopprijs te bedingen bij vertrek. Daarnaast ben je nooit 100% declarabel dus daar moet ook een buffer voor worden aangelegd. Zonder winst is er nooit sprake van een gezonde praktijkvoering.

Scenario 1 - Kostprijs omhoog Alhoewel ik het niet verwacht, maar laten we er eens vanuit gaan dat de kostprijs richting € 38 gaat. Als je winst stelt op 10% dan zou de ‘verkoopprijs’ op € 41,80 per behandeling moeten uitkomen.