top of page

Kostprijsonderzoek: zegen of verwarring

De resultaten van het kostprijsonderzoek in de fysiotherapie worden bijna openbaar gemaakt. Fysiotherapie Nederland wacht gespannen af. Ik verwacht dat dit onderzoek - ongeacht de resultaten - de fysiotherapie niet verder helpt en zelfs in potentie de beroepsgroep verder kan verwarren.

Waarom kostprijs Ik begin direct met een vraag. Waarom de kostprijs berekenen? De kostprijs is het minimale bedrag dat je zult moeten vragen om geen verlies te lijden. Maar we draaien toch niet om geen verlies te lijden? Bij welk bedrijf betaal je de kostprijs? Zou overigens wel aantrekkelijk zijn. Mijn praktijkkosten zouden zomaar een stuk lager uitvallen

Elk bedrijf, ook jouw praktijk moet winst maken. Winst om jezelf uit te keren, om te kunnen (her)investeren, eventuele tegenslagen op te vangen en om een goede verkoopprijs te bedingen bij vertrek. Daarnaast ben je nooit 100% declarabel dus daar moet ook een buffer voor worden aangelegd. Zonder winst is er nooit sprake van een gezonde praktijkvoering.

Scenario 1 - Kostprijs omhoog Alhoewel ik het niet verwacht, maar laten we er eens vanuit gaan dat de kostprijs richting € 38 gaat. Als je winst stelt op 10% dan zou de ‘verkoopprijs’ op € 41,80 per behandeling moeten uitkomen.

Ik heb er geen vertrouwen in dat de zorgverzekeraar mee gaat door een hogere vergoeding te geven. Als je gewoon kijkt naar het (recente) verleden gaat een hogere vergoeding altijd gepaard met speciale eisen en/of beperking van het aantal behandelingen dat verzekerden vergoed krijgen. Dat beperken heet overigens in zorgverzekeraarstermen: ‘Mensen in hun eigen kracht zetten’.

Er zal vanuit de politiek ook geen extra zorgbudget worden vrijgemaakt. Dus als er al een hoger tarief wordt uitgekeerd, zal dat mijns inziens altijd budgetneutraal uitgevoerd worden. Broekzak-vestzak dus. Helaas gelijk hebben is iets heel anders dan gelijk krijgen.

Scenario 2 - Kostprijs op niveau Regelmatig vraag ik me of er rekening gehouden wordt met een scenario dat het resultaat is dat de kostprijs eigenlijk wel goed zit zo. Misschien zelfs lager uitvalt. Als ik het aan verschillende mensen vraag, word ik nog net niet uitgelachen, maar bij andere zorgverleners is een gelijksoortig traject gelopen en bleek het resultaat behoorlijk tegen te vallen.

Wat is ‘onze basis’

Stel nu eens dat het resultaat van dit kostprijsonderzoek aangeeft dat we rond de € 30 - € 32 eigenlijk wel goed zitten. Ik zie zelf dat dit ook best een uitkomst kan zijn. Je

namelijk gewoon een kwalitatief goede en betrokken fysiotherapeut zijn in een verbouwde garage aan je huis. De grootte van je pand met eventueel de meest innovatieve apparatuur zegt helemaal niets over kwaliteit en klinisch redeneren.

Als het gaat over de berekening van een kostprijs neem je als uitgangspunt dus de basis. De basis zodat we geen verlies lijden. Wat is ‘onze basis’? Ga je uit van een behandelkamer of een gezondheidscentrum? In de randstad of in Drenthe?

wij schieten er eigenlijk geen centimeter mee op

Balans opmaken Als ik de balans opmaak, zie ik het volgende: Als het tarief hoger uitvalt, hebben we gelijk gekregen. Fijn, maar zullen naar verwachting aanvullende eisen opgelegd worden en/of minder behandelingen worden vergoed. Als een hoger tarief al wordt omarmd zal dat naar mijn verwachting budgetneutraal gebeuren. Met andere woorden wij schieten er eigenlijk geen centimeter mee op.

Als de resultaten aangeven dat de huidige kostprijs prima is dan zijn we waarschijnlijk teleurgesteld en vooral boos. Wat er dan allemaal gaat gebeuren, kan ik nog niet overzien, maar ik verwacht niet dat de boosheid direct ten goede zal keren.

Averechts effect Ik verwacht dat dit gehele kostprijsonderzoek de fysiotherapie en de fysiotherapeut in de eerste lijn eigenlijk niets oplevert. Sterker nog zomaar een gevaar in zich heeft. Met veel boosheid en misschien nog meer verdeling. Je mag het pessimistisch noemen. Ik noem het zelf liever realistisch.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page