top of page

Rendement fysiopraktijk opnieuw lager


We weten het natuurlijk al heel lang. Er liggen (GUPTA) rapporten, er zijn talloze andere onderzoeken en vandaag komt mijn accountantskantoor ook met alarmerende cijfers. Ook in 2021 daalt het rendement naar het allerlaagste niveau sinds 2015.


In 2021 is het rendement gemiddeld gedaald met ruim 9%. Van ruim 14% in 2015 tot een schamele 5,4% in 2021. Natuurlijk is gekeken naar 2021 en dat jaar was door de stevige Corona maatregelen geen gewoon jaar. Maar dat lijkt vooralsnog slechts een rimpeling als we zien wat er in 2022 gebeurt. De inflatie loopt bijna dagelijks op. De energielasten zullen zeker doorberekend gaan worden en de winter nog komen.


Niet nieuw en niets gedaan

Het is natuurlijk allemaal niet nieuw. Het was en is de strijd die - het net vertrokken bestuurslid - Henk Jansen zijn gehele bestuursperiode voerde. Maar zelfs met een duidelijke constatering in het onafhankelijke Gupta rapport, waar bleek dat we toen al onder kostprijs werkte, is er niets gerepareerd in de tarifering. Vanuit dat Gupta rapport zijn we aan een 'nieuw lijntje' verbonden. De zogenaamde werkagenda.


Werkagenda

De werkagenda. Een goed bedachte term en het betekent zoveel dat vooral de fysiotherapeut weer een heleboel moet leveren (overigens het hogere doel van de werkagenda is bezuinigen). Er staan jeuktermen in als start- en stopcriteria (kunnen we leren wanneer we mogen starten en stoppen van een interventie), data en e-health (de heilige graal). Ja u leest het goed.


Je bent dus fysiotherapeut waarbij je bent opgeleid om te beoordelen wel of geen behandeling met daaropvolgende een plan van aanpak. In de dagelijkse praktijk beoordeel en behandel je patiënten en dan moet je gaan werken aan starten en stoppen van behandeling. Dat is je dagelijks werk!


Het is steeds de worst die we aanpakken, maar eigenlijk niet te eten is en jarenlang heel zwaar op de maag ligt.

Wantrouwen

Welke boodschap geef je af? Voor mij is die klip en klaar: wantrouwen. We vertrouwen onze eigen hoog opgeleide zorgverleners niet. Opleidingen waar de belastingbetaler fors in investeert. De uitkomst vanuit de werkagenda is natuurlijk al duidelijk. We hebben liever niet dat behandelingen starten en als het dan toch moet, zo snel mogelijk stoppen. En we zijn niet alleen: het vertrouwen in nagenoeg alle zorgverleners is verdwenen. Inmiddels wordt - zoals verwacht - de werkagenda behoorlijk getraineerd althans ik hoor niet veel over reparaties. O ja hoor, doe maar mee met datalevering, kan je mooi in een module gerommeld worden. Juist precies niet wat we willen met data. Dat delen met zorgverzekeraars is alleen op proces. Ach ja, slimme jongens en meisjes kunnen datasets niet koppelen? Het is steeds de worst die we aanpakken, maar eigenlijk niet te eten is en jarenlang heel zwaar op de maag ligt.


Zo'n 4 miljoen mensen maken gebruik van de diensten van de fysiotherapeut. Dat is van betekenis!


Salariskosten

Opvallend in het rapport staat dat opnieuw salariskosten een hoger percentage van de omzet innemen. Gemiddeld van 59% (in 2015) tot 68,5% (in 2021). Deels door arbeidskrapte, maar ook door Corona. Het is natuurlijk enorm dat bijna € 69 cent van elke euro verloond wordt. Dat loopt uiteindelijk vast. Als je een keertje verkeerd inrooster of je hebt wat no shows, zakt je rendement naar 0 of lager. Ook hier geldt dat 2022 nog moet komen.


Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie zullen de lonen naar verwachting nog harder stijgen. De marge is minimaal dus praktijken hebben niet veel ruimte om salarisstijgingen toe te kennen. Ben benieuwd waar straks de CAO partijen nog wel het licht / de ruimte zien. We moeten vooral samen goed nadenken hoe we het vak aantrekkelijk houden en de loonkosten tegelijkertijd beteugelen.


Door de bodem gezakt

Alles overziend stevenen we af op een muur en bevinden we onze op een eenrichtingsweg. De tarieven zijn inmiddels zover door de bodem gezakt dat de zorg in gevaar komt. Zonder rendement staat elke onderneming stil. Je kunt niet meer investeren in producten, diensten, scholing en lonen. Er moet een tariefreparatie komen en dat kan niet meer lang wachten. Zo'n 4 miljoen mensen maken gebruik van de diensten van de fysiotherapeut. Dat is van betekenis!


De vraag is dus hoeveel de tarieven bij de zorgverzekeraars zullen stijgen om dit te compenseren. Want dat is bittere noodzaak en onvermijdelijk! Het fundament, het basis tarief, past niet meer. Het fundament is inmiddels zo instabiel dat een heel systeem binnenkort omvalt. En nee met tariefsaanpassing bedoel ik niet een verhoging via allerlei modules/componenten/netwerkstructuren/datalevering of speciale overeenkomsten. Puur het basistarief. Dat moest in 2018 al op € 40 staan en daar zijn we nu in 2022 nog veel te ver vandaan.

 

Volledige analyse

Op basis van de nieuwe benchmarkcijfers publiceert mijn accountantskantoor dus hun analyse op de recente ontwikkelingen in de fysiobranche.


Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page