top of page

Rendement fysiopraktijk opnieuw lager


We weten het natuurlijk al heel lang. Er liggen (GUPTA) rapporten, er zijn talloze andere onderzoeken en vandaag komt mijn accountantskantoor ook met alarmerende cijfers. Ook in 2021 daalt het rendement naar het allerlaagste niveau sinds 2015.


In 2021 is het rendement gemiddeld gedaald met ruim 9%. Van ruim 14% in 2015 tot een schamele 5,4% in 2021. Natuurlijk is gekeken naar 2021 en dat jaar was door de stevige Corona maatregelen geen gewoon jaar. Maar dat lijkt vooralsnog slechts een rimpeling als we zien wat er in 2022 gebeurt. De inflatie loopt bijna dagelijks op. De energielasten zullen zeker doorberekend gaan worden en de winter nog komen.


Niet nieuw en niets gedaan

Het is natuurlijk allemaal niet nieuw. Het was en is de strijd die - het net vertrokken bestuurslid - Henk Jansen zijn gehele bestuursperiode voerde. Maar zelfs met een duidelijke constatering in het onafhankelijke Gupta rapport, waar bleek dat we toen al onder kostprijs werkte, is er niets gerepareerd in de tarifering. Vanuit dat Gupta rapport zijn we aan een 'nieuw lijntje' verbonden. De zogenaamde werkagenda.


Werkagenda

De werkagenda. Een goed bedachte term en het betekent zoveel dat vooral de fysiotherapeut weer een heleboel moet leveren (overigens het hogere doel van de werkagenda is bezuinigen). Er staan jeuktermen in als start- en stopcriteria (kunnen we leren wanneer we mogen starten en stoppen van een interventie), data en e-health (de heilige graal). Ja u leest het goed.